lördag 13 april 2013

Galaterbrevet 1:3-5

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus,  som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.  Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.