torsdag 24 april 2014

http://bible.com/r/3h.1 Idag läser jag dag 1 av Ett bättre liv:

Vi måste släppa det goda för att få tag i det bättre. Ett bättre liv börjar med att förstå denna viktiga tanke från Psaltaren 84: bättre är en dag med Gud än tusen någon annanstans. Hans väg är bättre än din väg. Hans kärlek är bättre än liv. Hans välsignelse är bättre än materiella ägodelar. Denna veckan kommer du att läsa ur Guds Ord om vad det verkligen innebär att ha en dag med Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar