måndag 28 april 2014

http://bible.com/r/3h.5 Idag läser jag dag 5 av Ett bättre liv:

För att leva med en djup medvetenhet om Guds närvaro måste du utveckla vanan att dagligen desperat komma till Gud.