torsdag 1 maj 2014

http://bible.com/r/3h.8 Idag läser jag dag 8 av Ett bättre liv:

Vi måste släppa det goda för att få tag i det bättre. För att leva ett bättre liv är det bättre att ha mindre av det som inte spelar någon roll och mer av det som gör det. Salomo säger i Predikaren 4:6: "Bättre en handfull i lugn och ro än två händer fulla och mycket möda, ett jagande efter vind." Vilket betyder att det är bättre att leva ett liv i enkelhet. Denna vecka kommer du att lära dig vad Guds Ord säger om det viktiga att leva med en handfull istället för två.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar