söndag 11 maj 2014

http://bible.com/r/3h.I Idag läser jag dag 18 av Ett bättre liv:

I Ordspråksboken 4 uppmuntrar Salomo oss att försöka fånga visheten till varje pris därför att visheten ger ett bättre och längre liv.