måndag 15 april 2013

Galaterbrevet 5:6

I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.