lördag 1 mars 2014

Creation revealing Your Majesty

Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat är skapelsen. Jag tror på en intelligent design och det blir för mig lika klart varje gång jag går ut och tittar på den vackra och helt makalösa natur som vår Gud har skapat. För mig råder det inga tvivel om att det finns en Skapare bakom vår jord i all dess perfektion och jag har kommit fram till att bibeln ger den bästa förklaringen till livets uppkomst.

Alla tror dock inte som mig. Världens uppkomst har alltid varit en fråga som bedrövat människan genom alla tider och folk har alltid haft delade åsikter. Idag är den stora konflikten mellan evolution och kreation.

Nedan är en väldigt intressant debatt mellan två högt uppsatta vetenskapsmän, den ena är kreationist (Ken Ham) och den andre är evolutionist (Bill Nye). Det är en väldigt bra upplagd och intressant debatt, men den är väldigt lång så man måste ha tid och ork eller så får man dela upp det i flera tillfällen. Lite väl komplicerat att hänga med vissa gånger, men jag kan ändå varmt rekommendera att se den!


Vetenskapen är ofta ett hinder för människor att tro på Gud. Därför är det viktigt att världen får veta att det finns kristna högt uppsatta vetenskapsmän som visar att det finns vetenskapligt stöd för bibeln och som vågar ifrågasätta evolutionen. MEN, det viktiga är att inte fastna i dessa frågor, för vad som verkligen visar att bibeln är sann är att det finns liv i den!

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Heb.4:12

Bibeln är Guds ord (2tim.3:16) och det bevisas när man söker Han som kan uppenbara det för oss, Jesus Kristus. Han kan med sin Ande tolka det som står i bibeln för oss så att vi verkligen kan få ta del av den vishet och rikedom som Gud har lämnat till den som tror.

Är du en sökare men tvivlar på bibelns trovärdighet? Det absolut bästa du kan göra är att uppriktigt "smaka och se att Herren är god" (som man brukar säga). Ps.34:9.

Gud välsigne dig!