onsdag 9 april 2014

http://bible.com/160/rom12.2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar