måndag 21 april 2014

http://bible.com/r/2D.7 Idag läser jag dag 7 av Berättelsen om påsken:
SÖNDAG - På denna härliga dag umgås vi och meditera över korset, den tomma graven och allt som den har gett oss. Men låt oss också meditera över uppgiften för denna dag, att "gör alla folk till lärjungar...". Det rena evangelium som Kristus förmedlade till sina följare var den goda nyheten att nåden ska föras vidare, inte bara tas emot. Jesus lämnade sina lärjungar utrustade för att skapa nya lärjungar, att bära frukt. Vi kan säga att det fungerade, då de människor de gjorde till lärjungar i sin tur gjorde andra till lärjungar. Och så har det vidareförmedlats i tvåtusen år. Men i förmodligen varje generation, särskilt vår, muterar evangeliet vi sprider till något svagare. Istället för att verkligen bära frukt, odlar vi kärnfria druvor. När vi lägger tid på att dyrka och tacka Gud idag för den nåd vi fått, låt os be om att bli mer utmanande än någonsin för att vidarebefordra denna nåd och leva upp till vårt stora uppdrag.