lördag 26 april 2014

http://bible.com/r/3h.3 Idag läser jag dag 3 av Ett bättre liv:

Hur börjar du leva med en djup medvetenhet om Guds närvaro? Börja genom att utveckla vanan att konstant kommunicera med Gud via bön.