söndag 27 april 2014

http://bible.com/r/3h.4 Idag läser jag dag 4 av Ett bättre liv:

För att leva med en djup medvetenhet om Guds närvaro måste du utveckla vanan av direkt underkastelse till Gud.