onsdag 7 maj 2014

http://bible.com/r/3h.E Idag läser jag dag 14 av Ett bättre liv:

I Ordspråksboken 15 och Psalm 37 hittar vi fler tankar om att göra det bättre valet att leva i enkelhet, som t.ex. Ordspråksboken 15:16 som säger: "Bättre knapphet och gudsfruktan än överflöd och oro." Med andra ord, det är bättre att ha lite tillsammans med Gud än att ha mycket utan Honom.