torsdag 8 maj 2014

http://bible.com/r/3h.F Idag läser jag dag 15 av Ett bättre liv:

Vi behöver släppa det som är bra för att få tag på det som är bättre. Det når vi genom att sträva efter visdom. Lura inte dig själv med världens "visdom" utan fokusera på den sanna visdomen som kommer direkt från Gud. I Ordspråksboken 16:16 står det: "Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver." Den här veckan kommer du att läsa texter som Salomo har skrivit. De finns i Ordspråksboken och i Predikaren. Från nya testamentet är det texter som handlar om värdet av visdom och hur du kan få del av den i ditt eget liv.