onsdag 18 juni 2014

Dagens bibelstudium - Den Helige Anden
Talare - Anne Christiansen, Jesus Church, Oslo.

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. (Efesierbrevet 1:17-19 SFB)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar