lördag 21 juni 2014

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. (Hebreerbrevet 10:23 SFB)