lördag 13 december 2014

"Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära." Romarbrevet 15:7